Xiapex opplæring

Informasjon om Xiapex opplæringsprogram

Xiapex er indisert for behandling av voksne menn med Peyronies sykdom med følbart plakk og kurvaturdeformitet på minst 30 grader ved begynnelsen av behandlingen.1

Opplæringsprogrammet er utviklet for å kunne gi en god informasjon til de legene som er aktuelle for å skulle behandle med Xiapex.

The European Medicines Agency (EMA) har pålagt Sobi at vi skal sikre at alle leger som forventes å forskrive og bruke Xiapex er hensiktsmessig opplært i korrekt administrasjon av produktet og at de har erfaring i diagnostikk og behandling av urologiske sykdommer hos menn.

Sobi tilbyr dermed et opplæringsprogram for å bidra til sikker og trygg bruk av Xiapex i henhold til dette kravet.

Hvis du vil ha informasjon om opplæringsprogrammet kan du kontakte oss på mail.no@sobi.com eller på telefon 66 82 34 00

Referanse:

  1. Xiapex (SPC)- Godkjent preparatomtale.

Xiapex opplæring

Xiapex opplæring

Informasjon om Xiapex opplæringsprogram

Xiapex er indisert for behandling av voksne menn med Peyronies sykdom med følbart plakk og kurvaturdeformitet på minst 30 grader ved begynnelsen av behandlingen.1

Opplæringsprogrammet er utviklet for å kunne gi en god informasjon til de legene som er aktuelle for å skulle behandle med Xiapex.

The European Medicines Agency (EMA) har pålagt Sobi at vi skal sikre at alle leger som forventes å forskrive og bruke Xiapex er hensiktsmessig opplært i korrekt administrasjon av produktet og at de har erfaring i diagnostikk og behandling av urologiske sykdommer hos menn.

Sobi tilbyr dermed et opplæringsprogram for å bidra til sikker og trygg bruk av Xiapex i henhold til dette kravet.

Hvis du vil ha informasjon om opplæringsprogrammet kan du kontakte oss på mail.no@sobi.com eller på telefon 66 82 34 00

Referanse:

  1. Xiapex (SPC)- Godkjent preparatomtale.