Prevalens

Estimert prevalens på et underestimert problem

Image

Den virkelige prevalensen av Peyronies sykdom er ikke helt sikker, men den er ofte estimert til å være rundt 5% av voksne menn.1 I populasjoner uten spesiell komorbiditet har man sett en forekomst fra 0,39% i en retrospektiv undersøkelse av pasientjournaler i Rochester, Minnesota og opp til 8.9% blant menn over 40 år som deltok en prostata screening.2-7 Prevalensen av Peyronies har også blitt kartlagt i flere ulike studier blant menn med spesifik komorbiditet.Prevalensen var 7.9% hos menn med erektil dysfunksjon (ED) og 20.3% hos menn med ED og diabetes.8, 9

Pasientens egen motvilje til å søke lege for diagnose og behandling og generell uvitenhet om sykdmmen kan påvirke oppfatningen av forekomst.1, 10, 11

Referanser:

 1. Bella AJ et al. J Sex Med. 2007;4(6):1527-1538.
 2. Lindsay MB et al. J Urol. 1991;146(4):1007-1009.
 3. DiBenedetti DB et al. Adv Urol. 2011;1-9.
 4. Schwarzer U et al. BJU Int. 2001;88(7):727-730.
 5. La Pera G et al. Eur Urol. 2001;40(5):525-530.
 6. Rhoden EL et al. Int J Impot Res. 2001;13(5):291-293.
 7. Mulhall JP et al. J Urol. 2004;171(6 pt 1):2350-2353.
 8. El-Sakka Al. Eur Urol. 2006;49(3):564-569.
 9. Arafa M et al. Int J Impot Res. 2007;19(2):213-217.
 10. Smith CJ et al. BJU Int. 2005;95:729-732.
 11. LaRochelle J et al. J Sex Med. 2007;4:1167-1173.

Prevalens

Prevalens

Estimert prevalens på et underestimert problem

Image

Den virkelige prevalensen av Peyronies sykdom er ikke helt sikker, men den er ofte estimert til å være rundt 5% av voksne menn.1 I populasjoner uten spesiell komorbiditet har man sett en forekomst fra 0,39% i en retrospektiv undersøkelse av pasientjournaler i Rochester, Minnesota og opp til 8.9% blant menn over 40 år som deltok en prostata screening.2-7 Prevalensen av Peyronies har også blitt kartlagt i flere ulike studier blant menn med spesifik komorbiditet.Prevalensen var 7.9% hos menn med erektil dysfunksjon (ED) og 20.3% hos menn med ED og diabetes.8, 9

Pasientens egen motvilje til å søke lege for diagnose og behandling og generell uvitenhet om sykdmmen kan påvirke oppfatningen av forekomst.1, 10, 11

Referanser:

 1. Bella AJ et al. J Sex Med. 2007;4(6):1527-1538.
 2. Lindsay MB et al. J Urol. 1991;146(4):1007-1009.
 3. DiBenedetti DB et al. Adv Urol. 2011;1-9.
 4. Schwarzer U et al. BJU Int. 2001;88(7):727-730.
 5. La Pera G et al. Eur Urol. 2001;40(5):525-530.
 6. Rhoden EL et al. Int J Impot Res. 2001;13(5):291-293.
 7. Mulhall JP et al. J Urol. 2004;171(6 pt 1):2350-2353.
 8. El-Sakka Al. Eur Urol. 2006;49(3):564-569.
 9. Arafa M et al. Int J Impot Res. 2007;19(2):213-217.
 10. Smith CJ et al. BJU Int. 2005;95:729-732.
 11. LaRochelle J et al. J Sex Med. 2007;4:1167-1173.