Eksisterende behandling

Image


I dag er ikke-kirurgisk behandling (i den grad det tilbys) aktuelt kun der hvor sykdommen er i tidlig fase (<12 måneders varighet). I denne fasen karakteriseres sykdommen av ustabilitet eller progressiv deformitet og smertefulle ereksjoner.1

Ikke-kirurgiske behandlinger

NB!

Nedenfor en noen av de ikke-kirurgiske behandlingene som av og til tilbys, det er viktig å påpeke at ingen av disse behandlingene er godkjente av europeiske eller norske legemiddelmyndigheter for bruk ved Peyronies sykdom. Ikke noe legemiddel er godkjent for bruk ved Peyronies sykdom- før nå.2 Xiapex.

 

Ikke-kirurgisk behandling.1, 3

Oral og lokal behandling

 • Vitamin E
 • Pentoxifylline
 • Tamoxifen
 • Colchicine
 • Ubiquinone
 • Intralesjonale injeksjoner
 • Corticosteroider
 • Verapamil
 • Interferon

Utstyr

 • Strekkeutstyr for penis
 • Vacuum ereksjonsutstyr (pumpe)

 

Kirurgisk behandling

Kirurgi er et alternativ for alvorlig kurvatur/feilstilling ofte der hvor man ikke lenger kan gjennomføre samleie. Kirurgi utføres etter at sykdommen har stabilisert seg.
Som ved all annen kirurgi er det risiko for komplikasjoner: inkludert forkorting av penis (ved den vanligste typenkirurgi) tap av følsomhet i glans, nevrovaskulære skader, infeksjon og erektil dysfunksjon.4-6

Målsetningen med kirurgi er å korrigere feilstillingen slik at man kan gjennomføre samleie. Det er varierende rapporter vedrørende:
– Reduksjon av kurvaturdeformitet.3
– Bivirkninger som forkorting av penis og erektil dysfunksjon.3

Referanser:

 1. Ralph D et al. J Sex Med. 2010;7(7):2359-2374.
 2. Xiapex Summary of Product Characteristics.
 3. Hatzimouratidis K et al, European Urology 62 (2012) 543–552.
 4. Taylor FL and Levine LA. Urol Clin N Am 34 (2007) 517–534.
 5. Chung E et al. J Sex Med 2011;8:594–600.
 6. Current Urology Reports 2009, 10:468–474.

Eksisterende behandling

Eksisterende behandling

Image


I dag er ikke-kirurgisk behandling (i den grad det tilbys) aktuelt kun der hvor sykdommen er i tidlig fase (<12 måneders varighet). I denne fasen karakteriseres sykdommen av ustabilitet eller progressiv deformitet og smertefulle ereksjoner.1

Ikke-kirurgiske behandlinger

NB!

Nedenfor en noen av de ikke-kirurgiske behandlingene som av og til tilbys, det er viktig å påpeke at ingen av disse behandlingene er godkjente av europeiske eller norske legemiddelmyndigheter for bruk ved Peyronies sykdom. Ikke noe legemiddel er godkjent for bruk ved Peyronies sykdom- før nå.2 Xiapex.

 

Ikke-kirurgisk behandling.1, 3

Oral og lokal behandling

 • Vitamin E
 • Pentoxifylline
 • Tamoxifen
 • Colchicine
 • Ubiquinone
 • Intralesjonale injeksjoner
 • Corticosteroider
 • Verapamil
 • Interferon

Utstyr

 • Strekkeutstyr for penis
 • Vacuum ereksjonsutstyr (pumpe)

 

Kirurgisk behandling

Kirurgi er et alternativ for alvorlig kurvatur/feilstilling ofte der hvor man ikke lenger kan gjennomføre samleie. Kirurgi utføres etter at sykdommen har stabilisert seg.
Som ved all annen kirurgi er det risiko for komplikasjoner: inkludert forkorting av penis (ved den vanligste typenkirurgi) tap av følsomhet i glans, nevrovaskulære skader, infeksjon og erektil dysfunksjon.4-6

Målsetningen med kirurgi er å korrigere feilstillingen slik at man kan gjennomføre samleie. Det er varierende rapporter vedrørende:
– Reduksjon av kurvaturdeformitet.3
– Bivirkninger som forkorting av penis og erektil dysfunksjon.3

Referanser:

 1. Ralph D et al. J Sex Med. 2010;7(7):2359-2374.
 2. Xiapex Summary of Product Characteristics.
 3. Hatzimouratidis K et al, European Urology 62 (2012) 543–552.
 4. Taylor FL and Levine LA. Urol Clin N Am 34 (2007) 517–534.
 5. Chung E et al. J Sex Med 2011;8:594–600.
 6. Current Urology Reports 2009, 10:468–474.