Årsaker

Den eksakte årasaken til Peyronies sykdom er ikke helt kjent, imidlertid finnes det flere mulige forklaringer. Den mest aksepterte teorien er at om man er genetisk disponert kan et lite traume mot penis bidra til å utløse sykdommen. Systemisk vaskulær sykdom og røyking spiller muligens også en rolle.1-3


Flere ulike risikofaktorer har blitt assossiert med sykdommen:

Genetisk:1,2,4,5
- Dupuytrens sykdom (kontraktur)
- HLA-DQ5
- Pagets sykdom
- Familiær historie med Peyronies

Traume:1-3, 6
- Samleie
- Vacuum ereksjonsutstyr
- Invasive prosedyrer i penis
- Uretritt (urinrørsbetennelse)
- Prostatektomi
- Injeksjonsbehandling (karutvidende legemidler) for erektil dysfunksjon

Vaskulær:1,7,8
- Diabetes
- Hyperlipidemi
- Hypertensjon
- Hjertesykdom
- Røyking

Annet:9,10
- Lavt testosteronnivå

Referanser:

 1. Bjekic MD et al. JM. BJU Int. 2006;97(3):570-574.
 2. Jalkut M et al. Rajfer J. Rev Urol. 2003;5(3):142-148.
 3. Carrieri MP et al. J Clin Epidemiol. 1998;51(6):511-515.
 4. Nugteren HM et al. Int J Impot Res. 2011;23(4):142-145.
 5. Nachtsheim DA, Rearden A. J Urol. 1996;156(4):1330-1334.
 6. Kadioglu A, Sanli O. Epidemiology of Peyronie’s disease. In: Levine LA, ed. Peyronie’s Disease: A Guide to Clinical Management. Totowa, NJ: Humana Press Inc;2007
 7. Kadioglu A et al. J Androl. 2011;32(5):502-508.
 8. La Pera G et al. Eur Urol. 2001;40(5):525-530.
 9. Nam HJ et al. Int J Urol. 2011;18(11):796-800.
 10. Moreno SA, Morgentaler A. J Sex Med. 2009;6(6): 1729-1735.

Årsaker

Årsaker

Den eksakte årasaken til Peyronies sykdom er ikke helt kjent, imidlertid finnes det flere mulige forklaringer. Den mest aksepterte teorien er at om man er genetisk disponert kan et lite traume mot penis bidra til å utløse sykdommen. Systemisk vaskulær sykdom og røyking spiller muligens også en rolle.1-3


Flere ulike risikofaktorer har blitt assossiert med sykdommen:

Genetisk:1,2,4,5
- Dupuytrens sykdom (kontraktur)
- HLA-DQ5
- Pagets sykdom
- Familiær historie med Peyronies

Traume:1-3, 6
- Samleie
- Vacuum ereksjonsutstyr
- Invasive prosedyrer i penis
- Uretritt (urinrørsbetennelse)
- Prostatektomi
- Injeksjonsbehandling (karutvidende legemidler) for erektil dysfunksjon

Vaskulær:1,7,8
- Diabetes
- Hyperlipidemi
- Hypertensjon
- Hjertesykdom
- Røyking

Annet:9,10
- Lavt testosteronnivå

Referanser:

 1. Bjekic MD et al. JM. BJU Int. 2006;97(3):570-574.
 2. Jalkut M et al. Rajfer J. Rev Urol. 2003;5(3):142-148.
 3. Carrieri MP et al. J Clin Epidemiol. 1998;51(6):511-515.
 4. Nugteren HM et al. Int J Impot Res. 2011;23(4):142-145.
 5. Nachtsheim DA, Rearden A. J Urol. 1996;156(4):1330-1334.
 6. Kadioglu A, Sanli O. Epidemiology of Peyronie’s disease. In: Levine LA, ed. Peyronie’s Disease: A Guide to Clinical Management. Totowa, NJ: Humana Press Inc;2007
 7. Kadioglu A et al. J Androl. 2011;32(5):502-508.
 8. La Pera G et al. Eur Urol. 2001;40(5):525-530.
 9. Nam HJ et al. Int J Urol. 2011;18(11):796-800.
 10. Moreno SA, Morgentaler A. J Sex Med. 2009;6(6): 1729-1735.