Peyronies sykdom

Image

 

En kul til besvær

Peyronies sykdom er oppkalt etter den franske kirurgen François Gigot de la Peyronie som på 1800-tallet var den første som beskrev tilstanden.

Peyronies sykdom er en lokalisert bindevevslidelse som beskrives av endringer i kollagenomsetningen i tunica albuginea.1 Disse endringene kan føre til en unormal arrdannelse som kalles Peyronies plakk, som kjennes som en palpabel kul under huden på penis.2,3

Peyronies plakket består hovedsaklig av kollagen i stedet for det normale elastiske vevet i tunica albuginea. Man antar at mikrovaskulære traumer som følge av skade av skade på penis (muligens under seksuell aktivitet) kan være en viktig utløsende faktor for den inflammatoriske responsen og plakkdannelsen som er karakteristisk i utviklingen av Peyronies sykdom. Genetisk disposisjon og autoimmunitet kan også medvirke til utviklingen.

Forstyrrende for et normalt liv

Peyronies plakket forhindrer normal utretting av penis når man får ereksjon og kan føre til skjevstilling eller kurvatur av penis, noe som er det fremste kjennetegnet ved Peyronies sykdom. Kurvaturen kan føre til betydelige plager og ubehag. Peyronies sykdom kan også resultere i andre typer deformitet av penis, slik som timeglassfasong og forkortning.
 

Image

 

I en retrospektiv undersøkelse (Kadioglu A et al. J Androl. 2011;32(5):502-508), av 1001 Peyronies pasienter over en 18 års peride, hadde ca.35% en kurvatur på 31°‒60°, og nesten 14% en kurvatur på >60°.4

Referanser:

  1. Hellstrom WJ. J Androl. 2009;30(4):397-405.
  2. Ralph D et al. J Sex Med. 2010;7(7):2359-2374.
  3. Bella AJ et al. J Sex Med. 2007;4(6):1527-1538.
  4. Kadioglu A et al. J Androl. 2011;32(5):502-508.

Peyronies sykdom

Peyronies sykdom

Image

 

En kul til besvær

Peyronies sykdom er oppkalt etter den franske kirurgen François Gigot de la Peyronie som på 1800-tallet var den første som beskrev tilstanden.

Peyronies sykdom er en lokalisert bindevevslidelse som beskrives av endringer i kollagenomsetningen i tunica albuginea.1 Disse endringene kan føre til en unormal arrdannelse som kalles Peyronies plakk, som kjennes som en palpabel kul under huden på penis.2,3

Peyronies plakket består hovedsaklig av kollagen i stedet for det normale elastiske vevet i tunica albuginea. Man antar at mikrovaskulære traumer som følge av skade av skade på penis (muligens under seksuell aktivitet) kan være en viktig utløsende faktor for den inflammatoriske responsen og plakkdannelsen som er karakteristisk i utviklingen av Peyronies sykdom. Genetisk disposisjon og autoimmunitet kan også medvirke til utviklingen.

Forstyrrende for et normalt liv

Peyronies plakket forhindrer normal utretting av penis når man får ereksjon og kan føre til skjevstilling eller kurvatur av penis, noe som er det fremste kjennetegnet ved Peyronies sykdom. Kurvaturen kan føre til betydelige plager og ubehag. Peyronies sykdom kan også resultere i andre typer deformitet av penis, slik som timeglassfasong og forkortning.
 

Image

 

I en retrospektiv undersøkelse (Kadioglu A et al. J Androl. 2011;32(5):502-508), av 1001 Peyronies pasienter over en 18 års peride, hadde ca.35% en kurvatur på 31°‒60°, og nesten 14% en kurvatur på >60°.4

Referanser:

  1. Hellstrom WJ. J Androl. 2009;30(4):397-405.
  2. Ralph D et al. J Sex Med. 2010;7(7):2359-2374.
  3. Bella AJ et al. J Sex Med. 2007;4(6):1527-1538.
  4. Kadioglu A et al. J Androl. 2011;32(5):502-508.