Psykososial og seksuell påvirkning

Image

Ute av fasong- fysisk og emosjonelt

Et hvert sykdomstilfelle arter seg ulikt. Det samme gjelder for Peyronies sykdom. Allikevel er det ikke uvanlig at menn med Peyronies sykdom ofte føler seg nedbrutt, sint, ensom, flau og lider av lav selvtillit og dårlig selvbilde.

Sykdommen har en tendens til å påvirke alle aspekter av dagliglivet. En studie har også vist at graden av psykososial påvirkning ikke nødvendigvis henger sammen med graden av peniskurvatur- selv en liten skjevhet kan ha negativ psykososial effekt. 1
 

Referanse:

  1. Nelson CJ et al. J Sex Med. 2008;5:1985-1990.

Påvirkning

Psykososial og seksuell påvirkning

Image

Ute av fasong- fysisk og emosjonelt

Et hvert sykdomstilfelle arter seg ulikt. Det samme gjelder for Peyronies sykdom. Allikevel er det ikke uvanlig at menn med Peyronies sykdom ofte føler seg nedbrutt, sint, ensom, flau og lider av lav selvtillit og dårlig selvbilde.

Sykdommen har en tendens til å påvirke alle aspekter av dagliglivet. En studie har også vist at graden av psykososial påvirkning ikke nødvendigvis henger sammen med graden av peniskurvatur- selv en liten skjevhet kan ha negativ psykososial effekt. 1
 

Referanse:

  1. Nelson CJ et al. J Sex Med. 2008;5:1985-1990.