En målrettet virkningsmekanisme

Hvordan virker Xiapex?

Xiapex inneholder kollagenase clostridium histolyticum (CCH), som produseres ved fermentering av bakterien clostridium histolyticum. CCH er en proteinase som hydrolyserer trippelhelixen til Kollagen under fysiologiske forhold, og kan derfor være effektiv i å lyse kollagenavleiringene man finner hos pasienter med Peyronies sykdom. Xiapex virker lokalt og gir ingen systemisk påvirkning.1-3

Image

Referanser:

  1. French MF et al. Biochemistry. 1987;26:681-687.
  2. Lecroisey A, Keil B. Biochem J. 1979;179:53-58.
  3. Lee H, et al. Mol Biol Cell. 2006;17:4812-4826.

Virkningsmekanisme

En målrettet virkningsmekanisme

Hvordan virker Xiapex?

Xiapex inneholder kollagenase clostridium histolyticum (CCH), som produseres ved fermentering av bakterien clostridium histolyticum. CCH er en proteinase som hydrolyserer trippelhelixen til Kollagen under fysiologiske forhold, og kan derfor være effektiv i å lyse kollagenavleiringene man finner hos pasienter med Peyronies sykdom. Xiapex virker lokalt og gir ingen systemisk påvirkning.1-3

Image

Referanser:

  1. French MF et al. Biochemistry. 1987;26:681-687.
  2. Lecroisey A, Keil B. Biochem J. 1979;179:53-58.
  3. Lee H, et al. Mol Biol Cell. 2006;17:4812-4826.