Let’s get things straight

Image


Xiapex er indisert for behandling av voksne menn med Peyronies sykdom med følbart plakk og kurvaturdeformitet på minst 30 grader ved starten av behandlingen. Xiapex skal injiseres direkte i Peyronies plakket. Hver injeksjon bidrar til å svekke og bryte ned plakket for dermed og rette ut feilstillingen som skyldes Peyronies sykdom​.1

Xiapex (kollagenase clostridium histolyticum eller CCH) er den første farmakologiske behandlingen for Peyronies sykdom som er er godkjent i EU av EMA og i Norge av Statens Legemiddelverk.


Xiapex består av to ulike typer renset kollagenase clostridium histolyticum (AUX-I og AUX-II), i et definert masseforhold. Injeksjon av Xiapex i Peyronies plakket,som hovedsaklig består av kollagen, kan bidra til enzymatisk nedbryting av dette kollagenet. Som en følge av nedbrytingen av plakket kan feilstillingen av penis forbedres, samtidig med at man kan se en bedring av pasientens egenrapportere plager som følger av sykdommen.1-2, 3-5

Referanser:

  1. Xiapex Summary of Product Characteristics.
  2. Gelbard et al. J Urology 2013;190:199-207.
  3. French MF et al. Biochemistry. 1987;26:681-687.
  4. Lecroisey A, Keil B. Biochem J. 1979;179:53-58.
  5. Lee H, et al. Mol Biol Cell. 2006;17:4812-4826.

Om Xiapex

Let’s get things straight

Image


Xiapex er indisert for behandling av voksne menn med Peyronies sykdom med følbart plakk og kurvaturdeformitet på minst 30 grader ved starten av behandlingen. Xiapex skal injiseres direkte i Peyronies plakket. Hver injeksjon bidrar til å svekke og bryte ned plakket for dermed og rette ut feilstillingen som skyldes Peyronies sykdom​.1

Xiapex (kollagenase clostridium histolyticum eller CCH) er den første farmakologiske behandlingen for Peyronies sykdom som er er godkjent i EU av EMA og i Norge av Statens Legemiddelverk.


Xiapex består av to ulike typer renset kollagenase clostridium histolyticum (AUX-I og AUX-II), i et definert masseforhold. Injeksjon av Xiapex i Peyronies plakket,som hovedsaklig består av kollagen, kan bidra til enzymatisk nedbryting av dette kollagenet. Som en følge av nedbrytingen av plakket kan feilstillingen av penis forbedres, samtidig med at man kan se en bedring av pasientens egenrapportere plager som følger av sykdommen.1-2, 3-5

Referanser:

  1. Xiapex Summary of Product Characteristics.
  2. Gelbard et al. J Urology 2013;190:199-207.
  3. French MF et al. Biochemistry. 1987;26:681-687.
  4. Lecroisey A, Keil B. Biochem J. 1979;179:53-58.
  5. Lee H, et al. Mol Biol Cell. 2006;17:4812-4826.