Bivirkninger

 

Bivirkninger

Alle bivirkninger som man mistenker er relatert til behandling med Xiapex skal dokumenteres og rapporteres umiddelbart.

Bivirkninger skal rapporteres til de norske legemiddelmydighetene via RELIS http://relis.no/ eller til Sobi på e-post: drugsafety@sobi.com

Produktklage

Produktklage sendes til Sobi via e-post: complaints@sobi.com

Rapporter bivirkninger

Bivirkninger

 

Bivirkninger

Alle bivirkninger som man mistenker er relatert til behandling med Xiapex skal dokumenteres og rapporteres umiddelbart.

Bivirkninger skal rapporteres til de norske legemiddelmydighetene via RELIS http://relis.no/ eller til Sobi på e-post: drugsafety@sobi.com

Produktklage

Produktklage sendes til Sobi via e-post: complaints@sobi.com