Hero Key

Opplæring?

Xiapex må administreres av en lege med adekvat opplæring i korrekt administrasjon av produktet og erfaring i diagnostiseringen og behandlingen av urologiske sykdommer hos menn.

 

Kontakt oss for opplæringsmateriell

Dette er Xiapex

Xiapex (kollagenase clostriduim histolyticum) er en minimalinvasiv lokal behandling som har vist å gi signifikant reduksjon i peniskurvatur og rapporterte plager hos menn med Peyronies sykdom- uten forkortelse av penislengde.1,2

Les mer

 

Behandling av Peyronies?

 

NYHET!!


27. mai 2019 avgjorde Beslutningsforum for Nye Metoder å si ja til at Xiapex for behandling av Peyronies sykdom.

Xiapex kan forskrives på H-resept fra 1. juli 2019.
Les mer om dette her: 

 

Se her for å finne ut hvor kan man henvise for behandling med Xiapex

Hvor behandles feilstilling av penis -link til Fritt Behandlingsvalg

 

Les mer 

Start

Hero Key

Opplæring?

Xiapex må administreres av en lege med adekvat opplæring i korrekt administrasjon av produktet og erfaring i diagnostiseringen og behandlingen av urologiske sykdommer hos menn.

 

Kontakt oss for opplæringsmateriell

Dette er Xiapex

Xiapex (kollagenase clostriduim histolyticum) er en minimalinvasiv lokal behandling som har vist å gi signifikant reduksjon i peniskurvatur og rapporterte plager hos menn med Peyronies sykdom- uten forkortelse av penislengde.1,2

Les mer

 

Behandling av Peyronies?

 

NYHET!!


27. mai 2019 avgjorde Beslutningsforum for Nye Metoder å si ja til at Xiapex for behandling av Peyronies sykdom.

Xiapex kan forskrives på H-resept fra 1. juli 2019.
Les mer om dette her: 

 

Se her for å finne ut hvor kan man henvise for behandling med Xiapex

Hvor behandles feilstilling av penis -link til Fritt Behandlingsvalg

 

Les mer