Hero Key

Opplæring?

Xiapex må administreres av en lege med adekvat opplæring i korrekt administrasjon av produktet og erfaring i diagnostiseringen og behandlingen av urologiske sykdommer hos menn.

 

Kontakt oss for opplæringsmateriell

Dette er Xiapex

Xiapex (kollagenase clostriduim histolyticum) er en minimalinvasiv lokal behandling som har vist å gi signifikant reduksjon i peniskurvatur og rapporterte plager hos menn med Peyronies sykdom- uten forkortelse av penislengde.1,2

Les mer

Start

Hero Key

Opplæring?

Xiapex må administreres av en lege med adekvat opplæring i korrekt administrasjon av produktet og erfaring i diagnostiseringen og behandlingen av urologiske sykdommer hos menn.

 

Kontakt oss for opplæringsmateriell

Dette er Xiapex

Xiapex (kollagenase clostriduim histolyticum) er en minimalinvasiv lokal behandling som har vist å gi signifikant reduksjon i peniskurvatur og rapporterte plager hos menn med Peyronies sykdom- uten forkortelse av penislengde.1,2

Les mer